Veneilyseminaarin satoa

14.4.2016


Savonlinnassa pidettiin 14.4.2016 Saimaan alueen veneilyseminaari, jossa käytiin läpi ajankohtaisia asioita vesistömatkailuun liittyen. Pääpaino keskustelussa oli retkisatamaverkoston muutoksissa ja erityisesti koskien Metsähallituksen retkisatamaverkostoa. Tilaisuudessa pohdittiin Saimaa brändin ylläpitoa ja mahdollisuuksia säilyttää nykyinen verkosto sekä palvelutaso. Taloudellinen tilanne Suomessa aiheuttaa karsimistarvetta myös virkistyspaikkojen osalta mutta toisaalta Sa…imaan pursiseurat ovat aktivoituneet yhteistyöhön Metsähallituksen isännöimien retkisatamien suhteen. Yhteistä toimintamallia vapaaehtoistyön ja ammattilasiten välillä haetaan kuumeisesti, ja jo tälle kaudelle pyritään synnyttämään toimintamalli, jolla satamien palvelutaso voidaan säilyttää ainakin vilkkaimpien satamien osalta. Toimintaa koordinoidaan toistaiseksi Savonlinnan Puriseuran toimesta.