Veneilijäkurssi huhtikuussa

16.3.2021

Savonlinnan Pursiseura järjestää veneilyn alkeiskurssin huhti-toukokuussa Teams-etäyhteydellä siten, että etäyhteydellä käydään läpi osa-alueet, jotka eivät suoraan vaadi lähiopetusta. Tällaisia osioita ovat mm:

 • Karttamerkit
 • Meriteiden säännöt
 • Navigointilaskut
 • Sääoppi

Lisäksi venetekniikkaa ja merimiestaitoa soveltuvin osin.

Korona tilanteen salliessa, lähiopetuksessa toteutetaan;

 • Karttaharjoitukset
 • Merimiestaidot
 • Pelastautumisvälineiden käyttö
 • Venetekniikka
 • Teoriakokeet
 • Käytännön ajoharjoittelu sekä tutkinto

Oppituntien lisäksi myös viikoittaiset kotitehtävät eri osa-alueilta. Ennen tutkintokoetta tehdään harjoituskoe.

Koulutus perustuu Suomen Purjehdus ja Veneilyn (SPV) koulutusjärjestelmän vaatimuksiin ja se antaa valmiudet toimia veneessä päällikkönä sekä liikkua turvallisesti sisävesillä ja rannikolla. Alla olevasta linkistä löytyy lisätietoa SPV:n ”Aloita veneily” sivustosta.

https://spv.fi/teema/aloitaveneily/

Koulutus tarjoaa myös mahdollisuudet jatkaa venepäällikkökurssille sekä suorittaa lopulta kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja, jota venevuokraamot vaativat nykyisin.

Kouluttajana toimii SPV:n auditoima veneilykouluttaja, merikapteeni Antti Kaipainen.

Alustavat koulutuspäivät etäyhteydellä ovat:

 • 7.4 Tutustuminen kurssimateriaaliin sekä materiaalitilaukset, meriteiden säännöt, merikartta
 • 14.4, merikartta ja sen käyttö, karttamerkit, meriteiden säännöt
 • 21.4 merikartan käyttö, navigoinnin perusteet, meriteiden säännöt
 • 28.4 navigoinnin perusteet, navigointilaskut, meriteiden säännöt
 • 5.5 merimiestaito, venetekniikka, sääoppi, meriteiden säännöt
 • 12.5 navigointi, meriteiden säännöt

Koulutus alkaa klo 17:00 ja päättyy klo 20:00.

Sisältö tarkentuu koulutuksen alussa korona-tilanteen mukaan. Teoria ja käytäntö jatkuvat toukokuussa.

 

Kurssin hinta on 20 euroa, jonka lisäksi materiaalit sekä ajoharjoittelukulut yms.

 

Lisätietoja kurssista antaa kouluttaja:

Antti Kaipainen

antti@anttikaipainen.fi

p. 040 586 4457

 

Sitovat ilmoittautumiset kurssille 28.3.2021 mennessä:

 

Antti Kaipainen

antti@anttikaipainen.fi

 

Tervetuloa!

Savonlinnan Pursiseura