Kankaisten tukikohdan säännöt

 KANKAISTEN SAARITUKIKOHDAN KÄYTTÖSÄÄNTÖ

Saaritukikohta palveluineen on tarkoitettu Savonlinnan Pursiseuran jäsenten virkistäytymiskäyttöön. Jäsenille käyttö on korvaukseton. Alueella ovat voimassa luonnonsuojelulain (1096/1996) 13-15§:ien rauhoitusmääräykset. Niiltä osin kuin tässä sopimuksessa ei ole muuta sovittu, vuokra-alueen käytössä tulee noudattaa ko. rauhoitusmääräyksiä.

 

1. KÄYTTÖOIKEUS

Savonlinnan Pursiseura on käyttöönottanut osaltaan 30.10.2014 Saimaan Pursiseurojen tukikohtayhteistyömajojen vierailusäännöt ja vierailuissa noudatetaan ko. sääntöjen periaatteita ja hinnoittelua.

Majan vuokraamisesta päättää seuran hallitus ja kiireisissä tapauksissa puheenjohtaja tai majan isäntä. Tällaiset tilaisuudet eivät saa estää jäsenten paikallaoloa tukikohdassa.

Tukikohta sijaitsee saimaannorpan lisääntymisalueella. Pesinnän turvaamiseksi vuokramiehen on vältettävä jää- ja ranta-alueella liikkumista talvella 1.1.-30.4. välisenä aikana.

 

2. VIERASKIRJA

Tukikohdan kehittämistarpeiden ja tarvikkeiden kulutusseurannan mahdollistamiseksi tulee jokaisen venekunnan kirjautua vieraskirjaan heti saavuttuaan. Tarkemmat ohjeet ovat kirjan yhteydessä.

 

3. SAUNOMINEN

3.1 PIKKUSAUNA

Pikkusaunaa lämmitetään 1 ‐ 4 venekunnan ollessa paikalla ja saunavuoroista sovitaan keskenään.

3.2 ISO SAUNA

Vähintään viiden venekunnan paikalla ollessa saunotaan isossa saunassa yhteisvuoroin naiset  klo 18.00-19.30 ja miehet klo 19.30-21.00.

Majan isäntä tai paikalla oleva seuran hallituksen jäsen voi määrittää poikkeuksia ajankohdista ja periaatteista. Tavoitteena on saunapuhdas olo ja virkeä mieli polttopuita kuitenkin kohtuudella käyttäen.

 

4. ASTIOIDEN PESU

Astiat tulee pestä joko ulkotiskipöydällä tai keittiössä. Lämmintä vettä voi hakea saunalta tai lämmittää keittiössä. Harmaiden vesien laskeminen suoraan järveen on ehdottomasti kielletty. Syynä tähän on suojaisa satamalaguuni, jossa vesi ei juurikaan liiku ja sesonkiaikana jopa kymmenistä veneistä lasketut tiskivedet "pilaavat" uinti- ja virkistäytymismahdollisuudet niiltä osin.

 

5. JÄRJESTYS JA TOISTEN HUOMIOONOTTAMINEN SEKÄ ALUEEN HOITOVELVOLLISUUS

Vierailija on velvollinen pitämään tukikohta ja vuokra-alueella olevat rakennukset ja muut rakenteet hyvässä kunnossa.

Tukikohdassa on noudatettava Suomen lakia, hyviä yleisiä ja merimiestapoja, asiaan kuuluvaa siivoutta ja siveyttä sekä tukikohdan isännän/paikalla olevan seuran edustajan antamia ohjeita.

Muiden paikallaolijoiden oikeutta rauhalliseen lepoon ja virkistäytymiseen tulee kunnioittaa.

Puolen yön jälkeinen äänekäs ilonpito edellyttää kaikkien suostumusta.

Kotieläimet on saaressa pidettävä kytkettynä.

Puutteista pyydetään ilmoittamaan tukikohdan isännälle tai jollekin hallituksen jäsenelle.

5.1. PUUNKAATO

Tukikohdan alueelta saa kaataa puita ainoastaan vuokranantajan luvalla. Jokainen on velvollinen tarkkailemaan puiden kuntoa ja tarvittaessa ryhtymään toimenpiteisiin vahingon vaaran torjumiseksi. Puunkaatoihin liittyvistä asioista on aina keskusteltava etukäteen tukikohdan isännän kanssa.

 

6. OHJEISTUS

Hallitus / tukikohtajaos laatii ja ylläpitää tämän säännön mukaiset opastus‐ ja ohjekyltit hallituksen ohjeiden mukaisesti. Rantautumiskieltokyltti rajaa oikeudet.

 

7. KÄYTTÖMAKSUT

Vierailijoiden käyttömaksut on ennen poislähtöä suoritettava majan seinustalla olevaan kassalippaaseen tai tilisiirtona.

Savonlinnan Pursiseura on käyttöönottanut osaltaan 30.10.2014 Saimaan Pursiseurojen tukikohtayhteistyömajojen vierailusäännöt ja vierailuissa noudatetaan ko. sääntöjen periaatteita ja hinnoittelua.

 

Hallitus